Súvisí rast HDP s veľkosťou penisu?

ekonomický rastSúvisí ekonomický rast s veľkosťou penisu? Zdá sa, že áno. Akademickú štúdiu na túto tému vypracoval Tatu Westling z Helsinskej univerzity a Helsinského centra ekonomického prieskumu (HECER). Prečo si vybral túto tému? Lebo si všimol, že štúdie k HDP sa zameriavajú na ekonomické, sociálne a politické faktory a ignorujú biologické a sexuálne faktory.

K akým záverom dospela štúdia?

  1. Bola porovnávaná priemerná dĺžka penisu a HDP príslušných krajín v roku 1985. Zistilo sa, že krajiny, kde muži mali strednú dĺžku penisu, mali najvyššie HDP. Krajiny s mužmi s malými penismi aj krajiny, kde muži mali veľké penisy zaostávali vo výške HDP. Teda krajiny s priemernými penismi bývajú ekonomicky viac rozvinuté. Podľa vysvetľujúcej úvahy je to preto, že veľkosť penisu súvisí s množstvom testosterónu u mladých chlapcov. Väčšie množstvo testosterónu v slinách chlapcov súvisí s podstupovaním väčších rizík. Logickým záverom potom je, že stredná úroveň riskovania v populácii prináša najvyššiu úroveň ekonomického rozvoja. Krajiny s obzvlášť nízkou alebo vysokou úrovňou riskovania majú nižšie HDP.
  2. Druhým záverom štúdie je, že tempo rastu HDP porovnávaných krajín v rokoch 1960 – 1985 je negatívne ovplyvnené dĺžkou penisu. To znamená, že najrýchlejšie rastúce ekonomiky (dynamické hľadisko) sú tie, kde muži majú malé penisy.

Autor štúdie tvrdí, že veľkosť penisu môže ovplyvňovať rast HDP výraznejšie ako politický režim. Ale nemyslí si, že by sa malo prechádzať k nejakým záverom. Podľa neho by sa uvedené súvislosti mali ešte skúmať aj viac prepracovanými metódami. Jeho štúdia však zanecháva robustný štatistický odkaz.

Zabudnite však na štatistiky a prieskumy či výskumy. Podstatné je, ako sa cítite Vy. Ak pociťujete subjektívny nedostatok vo veľkosti Vášho penisu, prejdite na porovnanie prostriedkov na zväčšenie penisu.

Mohlo by vás zaujať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *