Podmienky použitia týchto webstránok

Webstránky plus4cm.com majú informatívnu funkciu. Avšak informácie o cenách, obchodných podmienkach, dodacích dobách, vlastnostiach výrobkov, účinkoch atď. preberáme z webstránok výrobcov a predajcov produktov, od používateľov a návštevníkov tohto webu a neaktualizujeme ich pravidelne. Môžu sa meniť, preto si ich, prosím, skontrolujte na weboch predajcov či výrobcov produktov. Za informácie tu uvedené neručíme. Správnosť údajov a vlastností produktov si overte na weboch predajcov či výrobcov produktov.

Publikujeme tu naše a cudzie subjektívne názory pri hodnoteniach produktov a metód. Vyplývajú z našich vlastných skúseností v tejto oblasti ako aj spätnej odozvy používateľov a návštevníkov webu. Účinky produktov na jednotlivé osoby sú rôzne a výsledok používania dosiahnutý jedným používateľom sa nemusí zhodovať s výsledkom používania iného používateľa. Pred akýmkoľvek nákupom si prosím zodpovedne utvorte svoj vlastný názor. Na informácie o produktoch a ich účinkoch na webstránkach plus4cm.com sa nemožno odvolávať, nie sú právne záväzné ani vynútiteľné.

Vyhradzujeme si právo nepublikovať komentáre, najmä nie však výlučne súvisiace s konkurenciou, podvodné a podozrivé komentáre a podobne.

Na týchto webstránkach nemožno kúpiť žiaden produkt ani službu. Z webstránok plus4cm.com sa preklikávate na webstránky výrobcov a predajcov produktov alebo služieb. Pri nákupe vstupujete do zmluvného vzťahu priamo s nimi.