Zväčšenie penisu s Andropenisom bez operácie

vedecke-studie (2)

Prvý virtuálny kongres sexuológie a hispánsko-americkej sexuálnej výchovy - logo

Vedecká štúdia prezentovaná na Prvom virtuálnom kongrese sexuológie a hispánsko-americkej sexuálnej výchovy (február 2001).
Dr. Eduardo A. Gómez de Diego, 1998, Andrologické služby, Klinika Andromedical, Madrid (Španielsko).

 

1. Úvod

Keď sú ľudské tkanivá podrobené sile ťahu, reagujú zväčšovaním svojej veľkosti. Princíp ťahu je aplikovaný v modernej medicíne na stimuláciu tvorby nového tkaniva na prekrytie popálenín alebo miest s vypadávajúcimi vlasmi (expander tkaniva sa umiestňuje pod normálnu kožu) alebo na predlžovanie kostí.

V iných kultúrach je tento princíp aplikovaný na predĺženie rôznych častí tela ako je krk žirafích žien kmeňa Paduang v Barme alebo zväčšenie pier v niektorých afrických kmeňoch pomocou kúskov dreva, ktoré vytvárajú ťah. V Indii sú visiace kamene na penise formou pokánia s následkom zväčšenia orgánu.

Andropenis je navrhnutý na princípe externého ťahu.

Andropenis je schopný vytvárať postupnú ťahovú silu v ťahu 600 až 1500 g. Zariadenie sa skladá z plastového krúžku, do ktorého je zasunutý penis a z časti, kde 2 dynamické kovové tyčky vytvárajú
ťah. V hornej časti je plastová podpora, kde silikónové prúžky držia žaluď na mieste.

Na základe našich klinických skúseností má ťahové zariadenie Andropenis nasledujúce výsledky:

  • zväčšenie dĺžky penisu v erekcii a v pokojnom stave
  • zväčšenie obvodu penisu v erekcii a v pokojnom stave

Tieto výsledky budú analyzované štatisticky pre overenie a kvantifikáciu.

dekorácia štúdie - historické výjavy s malými penismi

2. Podklady a metódy

Počet pacientov: 37 mužov vo veku od 22 do 60 rokov. Títo muži prišli z rôznych miest v Španielsku. Pacienti v štúdii boli zdraví muži s normálnou erektilnou schopnosťou, ktorí nikdy nepodstúpili operáciu penisu. Pacienti trpiaci zakrivením penisu alebo inými ochoreniami boli zo štúdie vylúčení.
Trakčné zariadenie: Andropenis extender
Ťažná sila: 600 g v priebehu 1. mesiaca, 900 g počas 2. mesiaca, 1100 g v priebehu 3. a 4. mesiaca a 1200 g počas 5. a 6. mesiaca
Doba aplikácie: 10 hodín denne každý deň v mesiaci po dobu 3 až 6 mesiacov

 

3. Výsledky

3.1 Zväčšenie dĺžky v erekcii

graf 1 - Nárast dĺžky penisu v erekcii je úmerný dĺžke času nosenia zariadenia. Nárast dĺžky penisu v erekcii je úmerný dĺžke času nosenia zariadenia. Taký rast je lineárny, ako to možno pozorovať v grafe. Toto sa premieta do nasledujúceho: čím dlhšia je doba používania, tým väčšia dĺžka sa získa. Lineárny korelačný koeficient medzi časom použitia a zväčšenia dĺžky penisu v erekcii je 0,760 (P = 0,000).

Priemerné zväčšenie dĺžky penisu v erekcii po mesiaci použitia je 0,4726 cm. Štandardná odchýlka je 0,1329 cm. Vnútorný interval pri 95% je [0,4283, 0,5169]. To indikuje minimálny nárast v populácii 0,4283 cm za mesiac.

graf 2 - rozptylRegresná línia je: DL EREC = – 0,327 + 0,562 x t

Tento výpočet nám umožní odhadnúť nárast dĺžky penisu v erekcii na základe počtu mesiacoch používania Andropenisu. Rozptyl je 57,7% v prírastku na dĺžku, čo sa vysvetľuje rozptylom trvania liečby (R2 = 0,577). Zvyšných 42,3% rozptylu vzniklo v dôsledku iných rozdielov, ktoré sú vrodené každému jednotlivcovi a nezávisia na dĺžke trvania liečby.

3.2. Predĺženie penisu v pokojnom stave

graf 3 - účinnosť predĺženie penisu v ochabnutom stave v časeÚčinnosť predĺženia penisu v ochabnutom stave nesúvisí s dobou používania zariadenia. Prírastok je lineárny, ako ukazuje graf. Čím dlhšie sa prístroj nosí, tým väčšie je predĺženie.

Koeficient korelácie medzi časom používania a prírastkom dĺžky v ochabnutom stave je 0,725 (p = 0,000).

 

studia-dekoracia2

graf 4 - mesačné predĺženie penisu v ochabnutom stavePriemerné mesačné predĺženie penisu v ochabnutom stave je 0,4834 cm a typická odchýlka je 0,1983 cm. Vnútorný interval pri pri 95% je [0,4173, 0,5495] a indikuje minimálny nárast v populácii 0,4173 cm za mesiac.

 

 

 

graf 5 - predĺženie penisu v ochabnutom stave - rozptylRegresná línia je: Flac DL = – 1,300 + 0,840 x t

Tento výpočet umožňuje odhadnúť prírastok dĺžky penisu v ochabnutom stave na základe počtu mesiacov používania Andropenisu. Rozptyl v prírastku dĺžky je 52,5% ktoré možno vysvetliť na základe kolísania dĺžky trvania liečby (R2 = 0,525). Zvyšných 47,5% rozptylu vzniklo v dôsledku ďalších rozdielov, ktoré sú vrodené jednotlivcom a nie sú spojené s dobou trvania liečby.

3.3 Variabilita

graf 6 - variabilitaVariabilita v predĺžení penisu v erekcii je odlišná od variability predĺženia v ochabnutom stave. Rozdiel vo variabilite je významný (p = 0,003) a indikuje väčší rozptyl nárastu dĺžky penisu v ochabnutom stave než v erekcii.

 

 

 

dekorácia štúdie s historickými obrazmi

3.4  Predĺženie penisu nezávisí na veku

graf 7 - predĺženie nezávisí na vekuZo štúdie vychádza ako veľmi zaujímavý výsledok, že predĺženie penisu nezávisí na veku pacienta, pretože lineárny korelačný koeficient nie je významný (r = 0,008, p = 0,961). Inými slovami vek pacienta neovplyvňuje prírastok na dĺžke penisu.

3.5  Zväčšenie obvodu penisu v erekcii

Priemerný prírastok obvodu penisu v erekcii bol 0,8405 cm a typická odchýlka s = 0,5382. Priemerný nárast počiatočného obvodu bol 7,1743%. Vnútorný interval 95% skúmanej populácie bol 0,6111, 1,0200; ktorý ukazuje minimálny prírastok 0,6111 cm.

3.6 Zväčšenie obvodu penisu v ochabnutom stave

Priemerný prírastok obvodu penisu v ochabnutom stave bol 0,8405 cm a typickým odchýlka s = 0,6057. Priemerná percento nárastu bolo 9,0741%. Vnútorný interval 95% skúmanej populácie bol 0,6386, 1,0425, čo ukazuje minimálny rast v obvode 0,6386 cm.

3.7 Predĺženie v erekcii v závislosti na použití

graf 8 - predĺženie v erekcii v závislosti na použitíRozdelením skúmanej populácie do štyroch podskupín podľa dĺžky času používania Andropenisu dostávame nasledujúce výsledky:
Po 3 mesiacoch:
Priemerné predĺženie v erekcii bolo 1,4118, získaný priemerný nárast 10,5580% v porovnaní s
počiatočnou dĺžkou. Vnútorný interval 95% študovanej populácie bol 1,1522, 1,6713, čo ukazuje priemerný minimálny rast 1,1522 cm za tri mesiace.
Po 4 mesiacoch:
Priemerný nárast dĺžky v erekcii bol 1,8462, získaný priemerný nárast 14,1113% v porovnaní s
počiatočnou dĺžkou. Interval spoľahlivosti 95% študovanej populácie bol 1,5809, 2,1114, čo ukazuje priemerný minimálny nárast 1,5809 cm za 4 mesiace.
Po 5 mesiacoch:
Priemerný prírastok dĺžky v erekcii bol 2,2750, priemerný nárast 16,6303% v porovnaní s východiskovou dĺžkou. Interval spoľahlivosti 95% skúmanej populácie bol 1,7656, 2,784, čo ukazuje priemerný minimálnu nárast 1,7656 cm v piatich mesiacoch.
Po 6 mesiacoch:
Priemerná prírastok na dĺžke v erekcii bol 3,3333 získaný priemerný rast 27,5% v porovnaní s východiskovou dĺžkou. Interval spoľahlivosti 95% skúmanej populácie bol 2,8162, 3,8504, čo ukazuje priemerný minimálny nárast 2,8162 cm po 6 mesiacoch používania Andropenisu. Vzorky, zodpovedajúce času používania 5 a 6 mesiacov sú veľmi malé preto sa objavili malé intervaly a sú menej spoľahlivé.

dekorácia s historickými výjavmi

3.8 Rozloženie

Aj keď premenné, ktoré sme zohľadnili v populácii, nie sú normálne priemerné vzorky, majú normálne rozloženie, pretože množstvo vzorky je väčšie ako 20.

4. Závery

Použitie Andropenisu predĺži penis v stave erekcie aj v ochabnutom stave.

Nárast dĺžky v erekcii aj ochabnutom stave je priamo úmerné dĺžke používania.

Predĺženie v erekcii ani v ochabnutom stave nezávisí na pôvodnej veľkosti pacientovho penisu.

Priemerné predĺženie penisu v cm za mesiac na 95% pacientov leží medzi 0,4283 a 0,5163 v erekcii a medzi 0,4173 a 0,5495 v ochabnutom stave.

Rozdiely v náraste dĺžky penisu v erekcii sú jednotnejšie než v ochabnutom stave, kde inklinovali k vyššej nesúrodosti.

Predĺženie penisu v erekcii nesúvisí s vekom pacienta.

Použitie ťažného zariadenia Andropenis zväčší obvod penisu, a to v erekcii aj ochabnutom stave.

Priemerný nárast obvodu v cm za mesiac pri 95% pacientov bol medzi 0,6111 a 1,0200 v erekcii a medzi 0,6386 a 1,0425 v ochabnutom stave. Doba trvania liečby bola 3 až 6 mesiacov.

Skratky

Inc-Long-Erec = prírastok dĺžky v erekcii
DL erec = zmena v náraste dĺžky v erekcii
I.L.ERT = prírastok dĺžky v erekcii v erekcii
I.L.FLAC = prírastok dĺžky v ochabnutom stave
DLflac = zmena v náraste dĺžky v ochabnutom stave
I.L.FLT = prírastok dĺžky v ochabnutom stave ako funkcia s premennou čas
Inc-Long-Erec = prírastok dĺžky v erekcii
% I Long-Erec = percento prírastku dĺžky v erekcii

Základné fakty o Andropenise sa dozviete tu.

dekorácia štúdie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *