Ochrana osobných údajov

Martin Wagner, Am Knappenberg 56, Dortmund, Nemecko, ako prevádzkovateľ chráni osobné údaje návštevníkov webových stránok plus4cm.com v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, a to Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Na aké účely spracúvame osobné údaje

Riešenie otázok cez kontaktný formulár

Odoslaním kontaktného formuláru s dopytom/otázkou cez webovú stránku www.plus4cm.com súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje o Vašom mene a priezvisku, e-mailovej adrese, čísle obednávky a texte správy. Tieto osobné údaje potrebujeme za účelom odpovede na vašu otázku. Osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe vášho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. Prevádzkovateľ po uplynutí tejto lehoty osobné údaje vymaže. Odoslaním kontaktného formuláru potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov.

Pridávanie komentárov na webstránky www.plus4cm.com

Keď na stránke zanecháte komentár, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľa a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Pridaním komentáru cez naše stránky súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mailová adresa, text komentára, IP adresa a user-agent prehliadača.

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára na webovej stránke (emailová adresa sa verejne nezobrazuje).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Váš komentár nezverejniť podľa vlastného uváženia. Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Váš komentár sa stane súčasťou obsahu našej webovej stránky. O jeho zmazanie nás môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese plus4cm@yahoo.com. Pridaním komentára na našu webovú stránku potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov.

Podpora prostredníctvom chatovacieho okna

Prevádzkovateľ na stránke www.plus4cm.com môže prevádzkovať chatovacie okno na účely poskytovania podpory pred a po nákupe tovarov na partnerských weboch. Prostredníctvom chatovacieho okna bude prevádzkovateľ spracúvať len tie osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytnete. Môže ísť najmä o nasledovné osobné údaje Meno a priezvisko, príp. Titul, E-mailová adresa, Telefónné číslo, Číslo objednávky, Komunikácia a informácie, ktoré nám počas poskytovania podpory poskytnete. Prevádzkovateľ nespracúva Vašu IP adresu, ktorá je zamaskovaná prostredníctvom nástroja na anonymizáciu IP adresy. Na tento účel spracúvame osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje nezamýšľa prenášať do tretej krajiny.

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránka www.plus4cm.com obsahuje odkazy na internetové stránky tretích strán prostredníctvom ktorých opustíte stránku www.plus4cm.com a otvoríte internetovú stránku tretej strany. Na takýchto stránkach platia pravidlá ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré si prečítajte. Za spracúvanie osobných údajov na takých stránkach zodpovedajú tretie strany. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá a neručí za obsah internetových stránkok tretích strán, netvorí a nevie ovplvyniť ich obsah. Informácie na stránkach tretích strán nemusia byť správne, ani aktuálne.

Informácia o vašich zákonných právach

Ako dotknutá osoba v zmysle Zákona Vám patria nasledovné práva:

  •  právo prístupu k osobným údajom, ktoré prevádzkovateľ spracúva a týkajú sa Vás,
  •  právo na opravu nesprávnych údajov a výmaz osobných údajov,
  •  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  •  právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov,

Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov môžete sa obrátiť na prevádzkovateľ alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Účinnosť pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto pravidlá ochrany osobných údajov.