Zväčšenie penisu u pacientov s hypogonadizmom komplexným prístupom klinickej praxe

vedecke-studie (2)

Štúdia - obal - zväčšenie penisu u pacientov s hypogonadizmomM.M. Sokolschik, R.Y. Petrovich, S.V. Gagarina, Ya.A. Vaziev, I.V. Sadakova, Moskva, Ruská federácia

 

1. Cieľ

Napriek známemu vyjadreniu „dôležitá nie je veľkosť, ale šikovnosť“, väčšina mužov si želá zväčšiť svoje penisy aspoň o niekoľko centimetrov bez ohľadu na počiatočnú veľkosť. Takáto snaha je úplne oprávnená a môže byť len ťažko nazvaná rozmarom. Predovšetkým preto, že je pravdepodobné, že podvedomie je ovplyvnené prírodou a zvýraznené tým viac, čím sa viac muž cíti ako samec alebo vodca v spoločnosti. Nedostatočná dĺžka penisu spôsobuje mužom obmedzenie v komunikácii so ženami, stratu záujmu, rovnako ako všeobecnú neistotu a komplexy. Týmto sa veľkosť penisu stáva jedným z determinantov realizácie muža ako osoby ako aj dôležitým parametrom priamo ovplyvňujúcim kvalitu života.

Okrem spoločenského významu, veľkosť penisu je tiež odrazom celkového zdravia človeka, najmä  stavu endokrinného systému. Ide o to, že dĺžka penisu závisí na hladine pohlavných hormónov (predovšetkým testosterónu a jeho derivátov) počas puberty, kedy je pozorovaný najintenzívnejší
rast vonkajších pohlavných orgánov.

Dnes je známych asi 20 vrodených ochorení spojených s hypogonadizmom a mikropenisom. Ich prevalencia je pomerne vysoká a dosahuje 1 z 500 novonarodených chlapcov.

2. Forma a metódy

V našej klinickej praxi sme použili komplexný prístup k zväčšeniu penisu u pacientov s hypogonadizmom, ktorý zahŕňal hormonálnu terapiu a extender Andropenis (Andromedical,
Španielsko).

Všetci pacienti boli liečení testosterón undekanoátom (NEBIDO) intramuskulárnymi injekciami (hormonálna substitučná terapia) počas 1 roka. Liečba prebiehala pod kontrolou hladiny testosterónu v krvom sére.

U väčšiny pacientov sme nemohli začať používať extender súčasne s hormonálnou liečbou z dôvodu nedostatočnej dĺžky penisu a nemožnosti upevniť extender. Tak sme použili len
terapiu testosterónom, a keď sme dosiahli fyziologické zväčšenie penisu, našim pacientom sme aplikovali extender.

Andropenis extender predstavuje zdravotnícku pomôcku využívajúcu princíp naťahovania. Zmysel použitia predlžovača spočíva v neustálom mechanickom vplyve na kavernózne telesá (naťahovanie), ktorý vedie k rastu tkanív a zvýšeniu pružnosti tunica albuginea. Spravidla dôjde k predĺženiu v priebehu 4-8 mesiacov.

dekorácia

3. Výsledky

hypogonadizmusV rokoch 2005 až 2007 navštívilo kliniku 50 pacientov s hypogonadizmom kvôli zväčšeniu penisu. Príčiny hypogonadizmu boli Kallmannov syndróm, anorchismus, kryptorchizmus, predchádzajúce traumy, zápalové ochorenia semenníkov v anamnéze a Kleinfelterov syndróm.

Vek pacientov bol v rozmedzí 16 až 54 rokov. Veľkosti penisov boli v medziach 2-4 cm (priemerne 3,5 cm) v ochabnutom stave, 5 – 9 cm (6,5 cm v priemere) v stave erekcie.

Skontrolovali sme všetkých pacientov po dosiahnutí stabilného výsledku zväčšenia penisu po 1 roku hormonálnej substitučnej terapie. Všetci pacienti vykazovali normálnu úroveň testosterónu, vývin sekundárnych pohlavných znakov a zväčšenie penisu až o 4 cm priemerne v erekcii.
To znamená, že priemerná veľkosť penisu bola 6,5 cm v ochabnutom stave a 10,5 cm počas erekcie.

Počas 6 mesiacov používalo 44 osôb Andropenis extender a zároveň pokračovali v hormonálnej terapii. Za pol roka sme odhadli výsledok: zväčšenie veľkosti penisu priemerne o 2,5 cm v erekcii  vzhľadom na stabilný výsledok dosiahnutý po hormonálnej terapii.

Týmto spôsobom celkové predĺženie penisu po hormonálnej terapii a použití Andropenis extenderu dosiahlo priemerne 6,5 cm v erekcii u pacientov s hypogonadizmom a mikropenisom.

3. Záver

Po zväčšení penisu u mnohých pacientov s hypogonadizmom nastalo zlepšenie sociálnej a profesionálnej funkčnej úrovne, čo sa odrazilo v rozširovaní sociálnych kontaktov na základe zvýšeného sebavedomia.

Výsledky získané po použití konzervatívnych spôsobov zväčšenia penisu dovoľujú posúdiť hormonálnu terapiu v kombinácii s Andropenis extenderom ako dostatočne účinnú.

Podľa nášho názoru pacienti s hypogonadizmom vykazujú najlepšie výsledky pri použití extenderu po fyziologickom náraste penisu ako dôsledok dlhodobo pôsobiacich injekcií testosterón undekanoátu (NEBIDO).

Základné fakty o Andropenise nájdete tu.

dekorácia s motívmi malého penisu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *