Psychologická klasifikácia pacientov

vedecke-studie (2)

Colegio psichologicosZväčšenie penisu; Klasifikácia pacientov založená na psychologickej štúdii
Fernando Molina-Campuzano, klinický psychológ, Madrid – Španielsko.

Keď sa pacient rozhodne získať informácie o zväčšení penisu, množstvo psychologických aspektov je potrebné vziať do úvahy: dôvody žiadosti, motivačné faktory a očakávania sú mimoriadne dôležité pre manažment jednotlivého prípadu.

 

1. Psychologické aspekty

V každom liečení hrajú psychologické faktory dôležitú úlohu počas konzultácie, vývinu liečby a jej hodnotení a v hodnotení po liečbe.

2. Lekár

Očakávania pacientov, ktorí hľadajú informácie o zväčšení penisu by mali byť stanovené. Pacient očakáva, že nájde lekára, ktorý vie vysvetliť tento proces podrobne a profesionálnym a dôverným spôsobom.

3. Pacient

Starostlivým vypočutím pacienta môže lekár lekár zvážiť jeho ciele a očakávania. Nemalo by sa generalizovať s rôznymi pacientmi, pretože existujú rôzne dôvody a osobnostné vlastnosti podieľajúce sa na pacientových cieľoch pre použitie Andropenisu. Mali by sa starostlivo vyhodnocovať tie osobnostné rysy, ktoré zahŕňajú neistotu, zlepšenie role a zlepšenie vzťahov.

Pokiaľ budeme identifikovať pacientove zámery a pripomínať mu jeho ciele, lekár pomôže udržať pacientov záujem dosiahujúc efektívnejšie dodržiavanie priebehu liečby.

mužské akty

4. Klasifikácia pacientov podľa motivačných faktorov

Typ I:

Primárne ciele: veľkosť
Sekundárne ciele: posilnenie sebavedomia v sexuálnych vzťahoch, aby sa dosiahlo zvýšenie žiadostivisti, aby sa zabránilo odmietnutiu a samote, byť súčasťou kruhu víťazov a zlepšiť
potešenie vzhľadom k ich sexuálnym partnerkám

Prototypom pacienta je 40-ročný muž, ktorý je prvýkrát vo svojom živote konfrontovaný s erektilnou dysfunkciou. Vníma zmenšenú dĺžku svojho penisu alebo zníženú mužnosť. V takomto prípade vysvetlením, že rast tkaniva a neovaskularizácia spôsobená liečbou zlepšuje nielen kvalitu
erekcie, ale aj dĺžku penisu a pocit mužnosti, pacient cieľ dosiahne.

Dôležité emočné zmeny, ktoré postihujú pacienta, sú ľahko zistiteľné. Niekedy však môže dôjsť k zmene v partnerských postojoch, ktoré môžu predstavovať úplne novú sadu otázok pre pacienta. Snaha pomôcť toto pacientovi identifikovať môže byť užitočná najmä v prípade, ak sa jedná o problém odmietnutia.

Tento pacient sa pravdepodobne vyhýba intimite a má absenciu emocionálnych alebo sexuálnych vzťahov. Môžu neustále v istej miere vyhľadávať povrchové interakcie, aby si kompenzovali osobné frustrácie, ktoré môžu mať pôvod vo ich mladosti (L. Festiger 1975).

Musíme preniesť na pacienta dôveru, že jeho penis porastie a že kvalita jeho erekcie sa tiež zlepší. Keď pacient vníma penis väčších rozmerov, malo by zlepšiť aj jeho sebavedomie. Pacient bude vnímať seba ako lepšieho milenca a bude sa cítiť viac hrdý na svoje sexuálne atribúty. V reakcii na falický mýtus bude pacient pravdepodobne vidieť zvýšenú sexuálnu túžbu svojej partnerky, ktorá
môže podporiť predohru a zlepšiť pozitívne očakávania od sexuálneho styku.

Pacient dostane všetky tieto informácie ako spätnú väzbu. Zvýšené sebavedomie a sebadôvera zmení jeho sexuálny prístup na pokojný a uvoľnený, a tak automaticky pomôže aktivovať parasympatický nervový systém – kľúčový faktor pri erekcii.

Typ II:

Primárny cieľ: získať penis normálnych alebo priemerných rozmerov
Sekundárny cieľ: odstrániť neistotu, komplexy, samotu a odmietnutie

Reč je o pacientovi s menším ako priemerným penisom alebo malým penisom, ktorý vytvára komplex menejcennosti pacienta. Niektoré z týchto osôb sa vyhýbajú situáciám, v ktorých bude ich nahota vystavená (šatne, pláže, sexuálne stretnutia, atď). Majú chorobné myšlienky na ich nahotu, ktoré sú zamerané na veľkost ich penisu. Takí jedinci počas konzultácií  vyjadrujú pocity, že ich niekto pozoroval a možno si aj robil žarty z dôvodu malej veľkosti ich penisu. Tento jedinec sa chce ubezpečiť, že rast bude tak v erekcii (pre uspokojenie svojich vlastných potrieb rovnako ako potrieb ich partneriek) ako aj v ochabnutom stave (pretože sa cítia pozorovaní a kritizovaní ostatnými).

Na začiatku sa môže u týchto pacientov zdať, že neoočakávajú výsledky liečby. Ale vzhľadom k ich vysokej osobnej motivácii a po poskytnutí náležitých vedeckých informácií, sa obyčajne rozhodnú začať liečbu. Majú najvyšší index dodržiavania a majú tendenciu používať Andropenis viac ako 10 hodín denne.

Aj napriek tomu, že sú veľmi nadšení liečbou, pokiaľ nevidia výsledky v krátkodobom horizonte (1-2 mesiacov), pýtajú sa na účinnosť liečby. V týchto prípadoch sa odporúča poučiť pacienta, že prvý mesiac je adaptačný obdobím a pokračovanie v liečbe 11 hodín denne po dobu prvého mesiaca a pol urýchli rast.

Dôležité emočné zmeny, ktoré majú vplyv na pacienta, sú ľahko zistiteľné. Niekedy však môže dôjsť k zmene v partnerských postojoch, ktoré môžu predstavovať úplne nový súbor otázok pre pacienta. Snaha pomôcť toto pacientovi identifikovať môže byť užitočné najmä v prípade, ak sa jedná o problém odmietnutia.

Počas liečby títo jedinci vyžadujú kvázy rodičovské vedenie a priebežnú podporu od lekára.

dekoraciácia

Typ III:

Primárny cieľ: získať penis veľkých rozmerov
Sekundárny cieľ: zvyčajne majú narcistické rysy s jeho cieľom vyvolať sexuálnu túžbu svojich partneriek a obdiv ostatných. Veria, že s väčším penisom budú patriť do elitnej skupiny víťazov.

Niektorí pacienti sa stretávajú s ťažkosťami pri založení významných osobných vzťahov a zakladajú ich komunikáciu na sexuálnych prednostiach, ktoré im umožňujú sa cítiť pohodlne a bezpečnejšie.
Reč je o v 4 kategóriách:

A – Muži v stabilnom vzťahu: tí, ktorí chcú získať väčší penis pre zlepšenie svojich vzťahov a na zavádzanie nových foriem hry, ktoré uspokoja oboch jednotlivcov. Hľadajú zmeny v ich rutine.  Mávajú finančné prostriedky na hľadanú liečbu.

B – Muži bez stabilného vzťahu: tí, ktorí majú viac sexuálnych partneriek. Nachádzajú uspokojenie v takýchto vzťahoch. Sú veľmi hrdí na svoju postavu a ich vzhľad a ich veľké penisy („Teoría Psicoanalítica de las neurosis”, Fenichel, 0-1987).

C – Športovci: tí, ktorí investujú veľa času a peňazí do ich postavy a vlastností a ktorí sú narcistickí. Zapĺňajú často miesta, kde sa môžu vystavovať na obdiv (nudistické pláže, plavárne, šatne, atď), pretože sa cítia veľmi pohodlne a vedia, ako vyvolať obdiv ostatných.

D – Homosexuáli: títo muži často dávajú veľký význam veľkosť ich penisu. Stačí ich menej presviedčať o účinnosti liečby, ale keď títo pacienti získajú 1 alebo 2 cm nárast, často opustia  program predčasne. Dodržiavanie je odporúčané.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *